Clippasafe

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.chranimsvedite.cz

 

OBJEDNÁVKA


• Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.chranimsvedite.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
• Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
• Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí závazné objednávky nebo registračního formuláře.
• Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v závazné objednávce nebo registračním formuláři.
• Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

• Ceny uvedené na stránkách našeho internetového obchodu jsou konečné. Nejsme plátci DPH.  
• Případné zákaznické slevy nebo slevy na zboží se nesčítají. Vždy platí pouze jedna sleva!

Buď pouze sleva na zboží v akci (platí pro všechny zákazníky i bez registrace nebo přihlášení) nebo pouze zákaznická sleva (pro zákazníky, kteří u nás opakovaně nakoupili nebo jsou držitelé Rodinných pasů. Tato sleva se uplatňuje pomocí registrace a přihlášení)

• Zboží skladem je expedováno nejbližší pracovní den následující po dni objednání. 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené v závazné objednávce nebo registračním formuláři jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.chranimsvedite.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle výše uvedeného zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.


REKLAMACE


• Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.chranimsvedite.cz a právním řádem platným v ČR.
• Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.
• Balíky zaslané zpět nepřebíráme na dobírku, částky vracíme převodem na Váš účet.

 

Reklamační řád

 

Reklamace poškozeného zboží způsobené přepravou:
Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou.
V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen nejpozději

do 2 pracovních dní informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na číslo: +420 731 958 369 nebo e-mailem: info@chranimsvedite.cz. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.
 

 

Reklamace zboží v záruční době:

Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.


V případě reklamace zboží postupujte prosím následujícím způsobem:
Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu provozovatele:
Rudolf Lichka, Družstevní 723/36b,  664 41 Troubsko
nebo na e-mail: info@chranimsvedite.cz (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE),
to vše bez zbytečného odkladu.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:
• označení reklamovaného zboží
• důvod reklamace
• termín nákupu


Kupující je povinen při reklamaci předložit vadnou věc čistou, v případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace).

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Do záruky dále nespadají, kromě dalších, tyto případy:
• zboží bylo reklamováno po záruční době
• zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
• zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
• zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
 

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu prodávajícího:

Rudolf Lichka, Družstevní 723/36b,  664 41 Troubsko
Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné a balné) a to bezodkladně, nejpozději však do zákonných 30 dnů ode dne přijetí vráceného zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte telefonicky na čísle +420 731 958 369 nebo e-mailem: info@chranimsvedite.cz
 


PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO


• Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží fakturu.
• Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
• Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
• Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO


• Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
• Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
• Kupující má právo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


• Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
• Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
• Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.
 


 

Bezpečnostní podložka, pás do auta pro těhotné Clippasafe

-24%  999 Kč   
759 Kč
Skladem Sleva !

OK BABY Helma NO SHOCK

 
749 Kč
Skladem

Ochrana vařiče sporáku Baby Dan

-6%  990 Kč   
931 Kč
Skladem Sleva !

Dětské bezpečnostní madlo do vany pro vstup a výstup z vany

-10%  499 Kč   
449 Kč
Skladem Sleva !

Cestovní prostorová zábrana Gate To Go s nylonovou výplní, 71-92 cm

-20%  1 589 Kč   
1 271 Kč
Skladem Sleva !

Kovové prodloužení, 2ks po 7 cm - BÍLÉ - pro kovové zábrany na schody Premier a Danamic

-50%  370 Kč   
185 Kč
Skladem Sleva !

Kovové prodloužení, 2ks po 7 cm - STŘÍBRNÉ - pro kovové zábrany na schody Premier a Danamic

-50%  370 Kč   
185 Kč
Skladem Sleva !